De Tenach en het Evangelie

Zowel Israëls profeten uit de Tenach als Jezus hebben over de komst van de laatste Profeet gesproken.
Hieronder treft u alle profetieën uit het Oude- en Nieuwe Testament aan die door Mohammed in vervulling is gebracht.

• Een afstammeling van Abraham - Genesis 22:18
• Gezegend geslacht - Genesis 12:3, Genesis 17:20
• Niet via Sara maar via Hagar - Jesaja 54:1
• Teken Gods Verbond - Genesis 17:25-26
• Wonderbaarlijk geboorte en leven - Genesis 21:14-20, Psalm 118:23, Jesaja 9:5
• Profeet zoals Mozes - Deuteronomium 18:18
• Een broeder van de Israëlieten - Genesis 16:12, Genesis 25:17-18, Deuteronomium 18:18
• Zal niet uit Israël komen - Deuteronomium 34:10, Psalm 118:22, Jesaja 8:17, Mattheüs 21:43, Johannes 4:22
• Zal vanuit een ander taal spreken - Jesaja 28:10-13
• Zal ongeletterd zijn - Jesaja 29:12
• God belooft het Arabische volk uit het zaad van Abraham - Genesis 17:20, Genesis 21:13, Genesis 21:18
• Zal uit Arabië komen - Deuteronomium 33:2, Habakuk 3:3, Jesaja 42:11
• Zal Gods Geliefde en de Grootste Profeet zijn - Psalm 45:3, Psalm 45:8, Psalm 118:22, Hooglied 5:8-9, Jesaja 42:1
• God zal Zijn Woorden en Geboden in zijn mond geven - Deuteronomium 18:18, Johannes 16:13
• Zal een verheven en een zachtaardige karakter hebben - Jesaja 42:2-3
• Zal Gods Bescherming en Steun krijgen - Jesaja 42:4, Jesaja 42:6
• Zal door niemand vermoord kunnen worden - Deuteronomium 13:5, Deuteronomium 18:20
• Zal in de Naam van God spreken - Deuteronomium 18:19, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39
• Zal na de Messias komen - Genesis 49:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:7
• De laatste Profeet van God - Psalm 118:22, Jesaja 8:16, Jesaja 9:5, Jesaja 42:16, Haggai 2:10, Johannes 1:20-21, 14:16 en 16:13
• Zijn komst zal Gods Verbond met de mensheid worden - Jesaja 42:6
• Zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid - Genesis 49:10, Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 51:5, Jesaja 56:6-7, Johannes 16:8
• Zijn boodschap zal vrede en rechtvaardigheid zijn - Psalm 45:5, Psalm 72:3, Psalm 72:7, Jesaja 9:6, Jesaja 42:1-3, Jeremia 28:9, Haggai 2:10, Johannes 16:8
• Zal Gods Lof en Eer niet laten geven aan afgodsbeelden - Psalm 45:8, Jesaja 42:8
• Zal een krijgsman zijn - Psalm 45:4, Jesaja 42:13, Hooglied 5:10
• Zal een Sterke/Machtige vertegenwoordiger van God zijn - Psalm 45:6, Jesaja 9:5, Habakuk 3:4, Mattheüs 21:44
• Zal strijden tegen de heidenen - Psalm 45:5, Jesaja 9:4, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13-15, Haggai 2:8
• Zal de zwakken verlossen van onderdrukking en onrecht - Psalm 72:4, Psalm 72:12-13
• Het bloed van zijn onderdrukte volgelingen zal dierbaar zijn in zijn ogen - Psalm 72:14
• Zal zijn vijanden verslaan - Psalm 45:6, Psalm 72:9, Habakuk 3:6, Jesaja 8:15, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17, Mattheüs 21:44
• Zal met tienduizend volgelingen komen - Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10
• Zijn vijanden zullen hem vrezen - Psalm 72:5
• Zal de heidenen verlossen van het aanbidden van afgodsbeelden - Jesaja 42:1, Jesaja 42:7
• De Arabieren zullen de eer enkel aan God geven - Jesaja 42:11-12
• Zal met een Wet komen - Genesis 49:10, Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16, Jesaja 51:4
• Zal aan de heidenen Gods Woord brengen - Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 42:16
• Zal aan de heidenen een nieuwe beschaving brengen - Jesaja 42:15
• Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden - Jesaja 42:17
• Zal de heidenen verzamelen bij het heilige Huis van God - Haggai 2:8, Zefanja 3:8-9
• Zal koning (heerser) worden - Genesis 49:10, Psalm 45:7, Psalm 72:11, Jesaja 9:5, Jesaja 62:3, Daniël 2:44, Mattheüs 21:43
• Koningen zullen hem respecteren en heidenen zullen onder zijn bewind vallen - Psalm 72:11, Jesaja 60:3, Jesaja 60:5
• Zal van koningen geschenken ontvangen - Psalm 72:10
• Zal de Israëlieten veroordelen voor hun zonden - Jesaja 58:1, Mattheüs 23:37, Johannes 16:9
• Zal over de toekomst profeteren - Johannes 16:13
• Uitbreiding van de Islam - Jesaja 54:2-3
• Na zijn komst zal Jeruzalem Gods heerlijkheid verliezen - Jesaja 8:14, Mattheüs 23:37-38
• Jeruzalem zal niet meer dienen als gebedsrichting - Johannes 4:21
• Na zijn komst zal Palestina niet meer onder Joods bestuur vallen - Hooglied 1:6, Jesaja 9:6, Mattheüs 21:40-41
• Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van het Oost Romeinse Rijk - Daniël 2:34-35
• Egypte en Assyrië (huidige Oost-Turkije, Irak en het Noorden van Syrië en Iran) zullen zich tot zijn boodschap bekeren - Jesaja 19:21-25
• God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen - Jesaja 62:2
• Zijn boodschap zal in de ganse wereld verspreid worden - Jesaja 42:12, Daniël 2:35
• Zal door zijn volgelingen worden geëerd - Psalm 72:17
• Zijn naam zal door zijn volgelingen van kind tot kind worden gegeven - Psalm 72:17
• God zal zijn volgelingen niet verlaten - Jesaja 42:16, Johannes 14:16