Welkom..

Soera.nl geeft informatie over de Bijbelse profetieën die over de komst van Mohammed spreken.
Deze website poogt de algemeen gangbare zienswijze van veel moslims over de Bijbelse passages te verduidelijken.

Mohammed wordt door de meeste niet-moslims als de stichter van de islam gezien. Zijn optreden heeft een zeer grote impact gehad op de wereldgeschiedenis.
Meer dan 1,5 miljard mensen in de wereld volgen nauwgezet zijn voorbeeld en boodschap.

Soera.nl is voor iedereen bedoeld die interesse heeft in dit onderwerp, en in het bijzonder voor christenen en joden.

Wij streven er naar om een helder antwoord te geven vanuit Bijbelse bronnen.