De Tenach en het Evangelie

Zowel Israëls profeten uit de Tenach als Jezus hebben over de komst van de laatste Profeet gesproken.
Hieronder treft u alle profetieën uit het Oude- en Nieuwe Testament aan die door Mohammed in vervulling is gebracht.

1) Een afstammeling van Abraham; Genesis 22:18

2) Niet via Sara maar via Hagar; Jesaja 54:1

3) Profeet zoals Mozes; Deuteronomium 18:18

4) Een broeder van de Israëlieten; Genesis 16:12, Genesis 25:17-18, Deuteronomium 18:18

5) Zal niet uit Israël komen; Deuteronomium 34:10, Psalm 118:22, Jesaja 8:17, Mattheüs 21:43, Johannes 4:22

6) Zal vanuit een ander taal spreken; Jesaja 28:10-13

7) Zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12

8) God belooft het Arabische volk uit het zaad van Abraham; Genesis 17:20, Genesis 21:13, Genesis 21:18

9) Zal uit het woestijn van Arabië komen; Deuteronomium 33:2, Habakuk 3:3, Jesaja 42:11

10) Zal Gods Geliefde en de Grootste Profeet zijn; Psalm 45:3, Psalm 45:8, Psalm 118:22, Hooglied 5:8-9, Jesaja 42:1

11) God zal Zijn Woorden en Geboden in zijn mond geven; Deuteronomium 18:18, Johannes 16:13

12) Zal een verheven karakter hebben; Jesaja 42:2-3

13) Zal Gods Bescherming en Steun krijgen; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6

14) Zal door niemand vermoord kunnen worden; Deuteronomium 13:5, Deuteronomium 18:20

15) Zal in de Naam van God spreken; Deuteronomium 18:19, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39

16) Zal na de Messias komen; Genesis 49:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:7

17) De laatste Profeet van God; Psalm 118:22, Jesaja 8:16, Jesaja 9:5, Jesaja 42:16, Haggai 2:10, Johannes 1:20-21, 14:16 en 16:13

18) Zijn komst zal Gods Verbond met de mensheid worden; Jesaja 42:6

19) Zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid; Genesis 49:10, Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 51:5, Jesaja 56:6-7, Johannes 16:8

20) Zijn boodschap zal vrede en rechtvaardigheid zijn; Psalm 45:5, Psalm 72:3, Psalm 72:7, Jesaja 9:6, Jesaja 42:1-3, Jeremia 28:9, Haggai 2:10, Johannes 16:8

21) Zal Gods Lof en Eer niet laten geven aan afgodsbeelden; Psalm 45:8, Jesaja 42:8

22) Zal een krijgsman zijn; Jesaja 42:13, Psalmen 45:4, Hooglied 5:10

23) Zal een Sterke/Machtige vertegenwoordiger van God zijn; Psalm 45:6, Jesaja 9:5, Habakuk 3:4, Mattheüs 21:44

24) Zal strijden tegen de heidenen; Psalm 45:5, Jesaja 9:4, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13-15, Haggai 2:8

25) Zal de zwakken verlossen van onderdrukking en onrecht; Psalm 72:4, Psalm 72:12-14

26) Zal zijn vijanden verslaan; Psalm 45:6, Psalm 72:9, Habakuk 3:6, Jesaja 8:15, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17, Mattheüs 21:44

27) Zal met tienduizend volgelingen komen; Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10

28) Zijn vijanden zullen hem vrezen; Psalm 72:5

29) Zal de heidenen verlossen van het aanbidden van afgodsbeelden; Jesaja 42:1, Jesaja 42:7

30) De Arabieren zullen de eer enkel aan God geven; Jesaja 42:11-12

31) Zal met een Wet komen; Genesis 49:10, Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16, Jesaja 51:4

32) Zal aan de heidenen Gods Woord brengen; Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 42:16

33) Zal aan de heidenen een nieuwe beschaving brengen; Jesaja 42:15

34) Zal er voor zorgen dat de heidenen enkel God eren; Jesaja 42:12

35) Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden; Jesaja 42:17

36) Zal de heidenen verzamelen bij het heilige Huis van God; Haggai 2:8, Zefanja 3:8-9

37) Zal koning (heerser) worden; Genesis 49:10, Psalm 45:7, Psalm 72:11, Jesaja 9:5, Jesaja 62:3, Daniël 2:44, Mattheüs 21:43

38) Koningen zullen hem respecteren en heidenen zullen onder zijn bewind vallen; Psalm 72:11, Jesaja 60:3, Jesaja 60:5

39) Zal van koningen geschenken ontvangen; Psalm 72:10

40) Zal de Israëlieten veroordelen voor hun zonden; Jesaja 58:1, Mattheüs 23:37, Johannes 16:9

41) Zal over de toekomst profeteren; Johannes 16:13

42) Uitbreiding van de Islam; Jesaja 54:2-3

43) Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van Babel; Jesaja 21:9

44) Na zijn komst zal Jeruzalem Gods heerlijkheid verliezen; Jesaja 8:14, Mattheüs 23:37-38

45) Jeruzalem zal niet meer dienen als gebedsrichting; Johannes 4:21

46) Na zijn komst zal Palestina niet meer onder Joods bestuur vallen; Hooglied 1:6, Jesaja 9:6, Mattheüs 21:40-41

47) Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van het Oost Romeinse Rijk; Daniël 2:34-35

48) Egypte en Syrië zullen zich tot zijn boodschap bekeren; Jesaja 19:21-25

49) God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2

50) Zijn boodschap zal in de ganse wereld verspreid worden; Jesaja 42:12, Daniël 2:35

51) Zal door zijn volgelingen worden geëerd; Psalm 72:17

52) Zijn naam zal door zijn volgelingen van kind tot kind worden gegeven; Psalm 72:17

53) God zal zijn volgelingen niet verlaten; Jesaja 42:16, Johannes 14:16