De Tenach en het Evangelie

Zowel Israëls profeten uit de Tenach als Jezus hebben over de komst van de laatste Profeet gesproken.
Hieronder treft u alle profetieën uit het Oude- en Nieuwe Testament aan die door Mohammed in vervulling is gebracht.

1) Een afstammeling van Abraham; Genesis 22:18

2) God belooft het Arabische volk uit het zaad van Abraham; Genesis 17:20, Genesis 21:13, Genesis 21:18

3) Profeet zoals Mozes; Deuteronomium 18:15-18

4) Zal niet uit Israël komen; Deuteronomium 34:10, Psalm 118:22, Jesaja 8:17, Mattheüs 21:43, Johannes 4:22

5) Zal vanuit een ander taal spreken; Jesaja 28:10-13

6) Zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12

7) Zal uit het woestijn van Arabië komen; Deuteronomium 33:2, Habakuk 3:3, Jesaja 42:11

8) Zal Gods Geliefde en de Grootste Profeet zijn; Psalm 45:3, Psalm 45:8, Psalm 118:22, Hooglied 5:8-9, Jesaja 42:1

9) God zal Zijn Woorden en Geboden in zijn mond geven; Deuteronomium 18:18, Johannes 16:13

10) Zal een verheven karakter hebben; Jesaja 42:2-3

11) Zal Gods Bescherming en Steun krijgen; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6

12) Zal door niemand vermoord kunnen worden; Deuteronomium 13:5, Deuteronomium 18:20

13) Zal in de Naam van God spreken; Deuteronomium 18:19, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39

14) Zal na de Messias komen; Genesis 49:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:7

15) De laatste Profeet van God; Psalm 118:22, Jesaja 8:16, Jesaja 9:5, Jesaja 42:16, Haggai 2:10, Johannes 1:20-21, 14:16 en 16:13

16) Zijn komst zal Gods Verbond met de mensheid worden; Jesaja 42:6

17) Zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid; Genesis 49:10, Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 51:5, Jesaja 56:6-7, Johannes 16:8

18) Zijn boodschap zal vrede en rechtvaardigheid zijn; Psalm 45:5, Psalm 72:3, Psalm 72:7, Jesaja 9:6, Jesaja 42:1-3, Jeremia 28:9, Haggai 2:10, Johannes 16:8

19) Zal Gods Lof en Eer niet laten geven aan afgodsbeelden; Psalm 45:8, Jesaja 42:8

20) Zal een krijgsman zijn; Jesaja 42:13, Psalmen 45:4, Hooglied 5:10

21) Zal een Sterke/Machtige vertegenwoordiger van God zijn; Psalm 45:6, Jesaja 9:5, Habakuk 3:4, Mattheüs 21:44

22) Zal strijden tegen de heidenen; Psalm 45:5, Jesaja 9:4, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13-15, Haggai 2:8

23) Zal de zwakken verlossen van onderdrukking en onrecht; Psalm 72:4, Psalm 72:12-14

24) Zal zijn vijanden verslaan; Psalm 45:6, Psalm 72:9, Habakuk 3:6, Jesaja 8:15, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17, Mattheüs 21:44

25) Zal met tienduizend volgelingen komen; Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10

26) Zijn vijanden zullen hem vrezen; Psalm 72:5

27) Zal de heidenen verlossen van het aanbidden van afgodsbeelden; Jesaja 42:1, Jesaja 42:7

28) De Arabieren zullen de eer enkel aan God geven; Jesaja 42:11-12

29) Zal met een Wet komen; Genesis 49:10, Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16, Jesaja 51:4

30) Zal aan de heidenen Gods Woord brengen; Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 42:16

31) Zal aan de heidenen een nieuwe beschaving brengen; Jesaja 42:15

32) Zal er voor zorgen dat de heidenen enkel God eren; Jesaja 42:12

33) Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden; Jesaja 42:17

34) Zal de heidenen verzamelen bij het heilige Huis van God; Haggai 2:8, Zefanja 3:8-9

35) Zal koning (heerser) worden; Genesis 49:10, Psalm 45:7, Psalm 72:11, Jesaja 9:5, Jesaja 62:3, Daniël 2:44, Mattheüs 21:43

36) Koningen zullen hem respecteren en heidenen zullen onder zijn bewind vallen; Psalm 72:11, Jesaja 60:3, Jesaja 60:5

37) Zal van koningen geschenken ontvangen; Psalm 72:10

38) Zal de Israëlieten veroordelen voor hun zonden; Jesaja 58:1, Mattheüs 23:37, Johannes 16:9

39) Zal over de toekomst profeteren; Johannes 16:13

40) Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van Babel; Jesaja 21:9

41) Na zijn komst zal Jeruzalem Gods heerlijkheid verliezen; Jesaja 8:14, Mattheüs 23:37-38

42) Jeruzalem zal niet meer dienen als gebedsrichting; Johannes 4:21

43) Na zijn komst zal Palestina niet meer onder Joods bestuur vallen; Hooglied 1:6, Jesaja 9:6, Mattheüs 21:40-41

44) Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van het Oost Romeinse Rijk; Daniël 2:34-35

45) Egypte en Syrië zullen zich tot zijn boodschap bekeren; Jesaja 19:21-25

46) God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2

47) Zijn boodschap zal in de ganse wereld verspreid worden; Jesaja 42:12, Daniël 2:35

48) Zal door zijn volgelingen worden geëerd; Psalm 72:17

49) Zijn naam zal door zijn volgelingen van kind tot kind worden gegeven; Psalm 72:17

50) God zal zijn volgelingen niet verlaten; Jesaja 42:16, Johannes 14:16